องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 โทร 075-692246

นายประสิทธิ์ ไกรบุตร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง

093-792-2471

นางสาระภี สุรินทร์ทอง

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง

-

  • วิสัยทัศน์

    “เหนือคลองก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ข่าวสารชาวอบต.เหนือคลอง

กิจกรรมชาวอบต.เหนือคลอง

สื่อ ประชาสัมพันธ์

พี่น้อง อบต.เหนือคลอง เราดูแล

7
หมู่
10710
ประชากร
26.56
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)