กองช่าง
 • นายมนตรี หลีจิ

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายมานะ ประดาอินทร์

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายทิวากร บัวทอง

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายสุวิทย์ หลีจิ

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นางสาวปิยะรัตน์ รัตนบุรี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • ว่าง

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง(รถตักหน้าขุดหลัง)

 • นายนิรัตน์ บุตรฤทธิ์

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกขยะ)

 • นายมนัส อาดหาญ

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)

 • นายนราทร แสงจันทร์

  คนงาน

 • นายศรีไพร ใจฉกาจ

  คนงาน

 • นายสุเทพ หลีช้างใต้

  คนงาน

 • นายประกิต แก้วประดิษฐ

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายวีระ เชื้อสง่า

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายสวัสดิ์ สะมาน

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายสุรินทร์ ฝากุล

  คนงานประจำรถขยะ