ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่รณรงค์และติดตามผลกิจกรรม "ถังขยะเปียก" ลดโลกร้อน

ลงพื้นที่รณรงค์และติดตามผลกิจกรรม "ถังขยะเปียก" ลดโลกร้อน

25

17 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการอิสลามภาคฟัรดูอีนและการตัมมัตอัลกุรอ่าน

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการอิสลามภาคฟัรดูอีนและการตัมมัตอัลกุรอ่าน

2448

12 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การดำเนินโครงการ 1 อปท.1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ณ สวนสมุนไพรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง

การดำเนินโครงการ 1 อปท.1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ณ สวนสมุนไพรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง

2454

24 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ประจำปี 2566

ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566

2458

19 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566

โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566

2443

7 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีตำบลเหนือคลอง

โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีตำบลเหนือคลอง

2454

6 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเหนือคลอง

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเหนือคลอง

2452

8 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2537

26 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2444

26 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ส่งมอบบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการในตำบลเหนือคลอง ประจำปี พ.ศ.2565

ส่งมอบบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการในตำบลเหนือคลอง ประจำปี พ.ศ.2565

2438

9 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
No Gift Policy 2566

No Gift Policy 2566

2447

20 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกายของพนักงานส่วนตำบลเหนือคลอง

กิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกายของพนักงานส่วนตำบลเหนือคลอง

2445

6 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2437

2 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2442

1 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565

โครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565

2447

17 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา

กิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา

2445

20 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง

การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง

2445

17 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชนในตำบลเหนือคลอง

กิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชนในตำบลเหนือคลอง

2443

16 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมการสงเสริมการออกกำลังกายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง

กิจกรรมการสงเสริมการออกกำลังกายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง

2444

10 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมส่งเสริมขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยของเด็กเล็กและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เหนือคลอง

กิจกรรมส่งเสริมขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยของเด็กเล็กและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เหนือคลอง

2443

20 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...