ภาพกิจกรรม
โครงการวัด มัสยิด ประชารัฐ สร้างสุข

โครงการวัด มัสยิด ประชารัฐ สร้างสุข

10

31 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่รณรงค์และติดตามผลกิจกรรม "ถังขยะเปียก" ลดโลกร้อน

ลงพื้นที่รณรงค์และติดตามผลกิจกรรม "ถังขยะเปียก" ลดโลกร้อน

87

17 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
อาหารต้องห้ามหญิงตั้งครรภ์

อาหารต้องห้ามหญิงตั้งครรภ์

2

21 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการอิสลามภาคฟัรดูอีนและการตัมมัตอัลกุรอ่าน

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการอิสลามภาคฟัรดูอีนและการตัมมัตอัลกุรอ่าน

2497

12 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่

ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่

2

29 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
อาหารคนท้อง เลือกให้ดี กินให้เหมาะ

อาหารคนท้อง เลือกให้ดี กินให้เหมาะ

2

31 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การดำเนินโครงการ 1 อปท.1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ณ สวนสมุนไพรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง

การดำเนินโครงการ 1 อปท.1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ณ สวนสมุนไพรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง

2497

24 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การดำเนินการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคต่าง ๆ ของ อบต.เหนือคลอง

การดำเนินการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคต่าง ๆ ของ อบต.เหนือคลอง

7

29 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นมสำหรับคลอดก่อนกำหนด

นมสำหรับคลอดก่อนกำหนด

2

20 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ประจำปี 2566

ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566

2502

19 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566

โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566

2490

7 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีตำบลเหนือคลอง

โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีตำบลเหนือคลอง

2502

6 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด

อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด

2

23 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเหนือคลอง

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเหนือคลอง

2495

8 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อไหร่เรียกคลอดก่อนกำหนด

เมื่อไหร่เรียกคลอดก่อนกำหนด

2

24 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ได้ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาในการออกกำลังกายและการละเล่นกีฬาพื้นบ้านเขตตำบลเหนือคลอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ได้ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาในการออกกำลังกายและการละเล่นกีฬาพื้นบ้านเขตตำบลเหนือคลอง

4

7 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมการสงเสริมการออกกำลังกายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง

กิจกรรมการสงเสริมการออกกำลังกายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง

2475

6 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การทำยาหม่องไพลของชาวบ้านหมู่ที่ 6 บ้านนาออก จากโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การทำยาหม่องไพลของชาวบ้านหมู่ที่ 6 บ้านนาออก จากโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

6

4 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การตรวจเช็คคลอดก่อนกำหนด

การตรวจเช็คคลอดก่อนกำหนด

2

28 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2604

26 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...