ผลิตภัณฑ์ตำบล
กระเป๋าสานเส้นพลาสติก โดยกลุ่มจักรสานแม่บ้านเขาแก้ว

กระเป๋าสานเส้นพลาสติก โดยกลุ่มจักรสานแม่บ้านเขาแก้ว

2478

1 มิถุนายน 3110
อ่านเพิ่มเติม...
ผลิตภัณฑ์จากผ้า โดยกลุ่มเย็บปักและตัดเย็บเสื้อผ้า

ผลิตภัณฑ์จากผ้า โดยกลุ่มเย็บปักและตัดเย็บเสื้อผ้า

2479

1 มิถุนายน 3110
อ่านเพิ่มเติม...
เครื่องแกงตำมือ โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไร่ใหญ่

เครื่องแกงตำมือ โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไร่ใหญ่

2486

1 มิถุนายน 3110
อ่านเพิ่มเติม...
ผลิตภัณฑ์จากแพะ โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านไร่ใหญ่

ผลิตภัณฑ์จากแพะ โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านไร่ใหญ่

5

12 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วกรอบ โดยจ๊ะรีเม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว

เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วกรอบ โดยจ๊ะรีเม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว

5

11 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วกรอบ  โดยเม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วกรอบมะแท็ง

เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วกรอบ โดยเม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วกรอบมะแท็ง

2494

10 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว  โดยสุกัญญาเม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว

เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว  โดยสุกัญญาเม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว

4

10 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว  โดยเม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วมยุรา

เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว  โดยเม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วมยุรา

3

10 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านเขาแก้ว

ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านเขาแก้ว

2478

9 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...