ประวัติความความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
17 กุมภาพันธ์ 2564

0


        องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเหนือคลอง  อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  30  มีนาคม  2539