ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง

เลขที่ 364 หมู่ 6 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130

โทรศัพท์ : 075-692246 โทรสาร : 075-691106

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@nuakhlong.go.th

Google Map
เดินทางไปอบต.เหนือคลอง