ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง จำนวน ๑ อัตรา
7 กรกฎาคม 2565

1362


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อ
สอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา โดยรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๕ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)