กองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 • ว่าง

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • นางสาวอาสหม๊ะ กูโน

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • นางสาวราตรี ประคีตะวาทิน

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางผ่องโสม คลองยวน

  ครู ชำนาญการ

 • นางสุภรณ์ เวลาดี

  ครู ชำนาญการ

 • นางสุณีย์ มาศโอสถ

  ครู ค.ศ.1

 • นายยาซูลี บินหมัดหนี

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • นางสาววนิดา เสดสัน

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวสุชานันท์ ณ สุวรรณ

  ผู้ดูแลเด็ก