ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564
23 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564
23 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ.2564
23 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
16 มีนาคม 2564

0


ข้อบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยพ.ศ.2564
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยพ.ศ.2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ