ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเหนือคลอง
2452
8 สิงหาคม 2566

       วันที่  8 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเหนือคลอง “กิจกรรมเยาวชนร่วมสืบสานภูมิปัญญา เครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านไสโป๊ะ” นายประสิทธิ์ ไกรบุตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง มอบหมายให้ นายวันชนะ ระวังชา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเหนือคลอง วัตถุประสงค์โครงการเพื่อเสริมสร้างทักษะ พัฒนาองค์ความรู้ และสืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้แก่เด็กและเยาวชน รวมถึงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายการทำงานด้านเด็กและเยาวชนให้มีความเข็มแข็งในพื้นที่ตำบลเหนือคลอง มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจากโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง  กศน.ตำบลเหนือคลอง  และโรงเรียนบ้านไสโป๊ะ  โดยมีฐานกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ บทบาทสภาเด็กและเยาวชน กิจกรรมเรื่องเล่าภูมิปัญญา สานต่อเยาวชน และ  กิจกรรมฐานการเรียนรู้ ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ฐานภูมิปัญญาเกษตรพอเพียง ฐานภูมิปัญญาขนมไทย ข้าวต้มมัด ฐานภูมิปัญญาผ้ามัดย้อม ณ โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่