ผลิตภัณฑ์ตำบล
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ “มะแท็ง”
2443
30 พฤศจิกายน 542

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไร่ใหญ่ พัฒนาจากกิจการของนางแท็ง ศรีเกิด หรือ “มะแท็ง” (มะ แปลว่า แม่ ) ที่รับซื้อผลผลิตจากชาวบ้านมาคั่วเม็ดแล้วตระเวนขายตามงามเทศกาล ก่อนจะก่อตั้งเป็นกลุ่ม มีสมาชิก 30 คน ได้รับรางวัลโอทอบ 5 ดาว และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งนี้เสน่ห์ของการคั่วไฟแบบโบราณ อยู่ที่ยางในเม็ดมะม่วงหิมพานต์เมื่อโดนความร้อนจะปะทุออกมาติดไฟ เกิดการอบภายใน ทำให้มีกลิ่นหอม มัน กรอบ เป็นที่ติดใจผู้ได้ลิ้มลอง