ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ท่อสี่เหลี่ยมสำเร็จรูป ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ ม. ซอยโคกเจริญ (จุดที่ ๒) หมู่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มกราคม 2567

34