Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือบริการประชาชน
  การจัดการองค์ความรู้
 
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
บริการประชาชน
 
  บริการแหล่งท่องเที่ยวตำบลเหนือคลอง
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ศูนย์การเรียนรู้ภายในชุมชน
  ข้อมูลศาสนสถาน
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  กองสวัสดิการสังคม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙
 
  สถานที่ท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 181 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :
อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา 
 
      มีเนื้อที่ประมาณ 31,325 ไร่ หรือ 50.12 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมที่ดินป่าเขาพนมเบญจาในท้องที่ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก ตำบลเขาดิน ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม และตำบลเขาคราม ตำบลทับปริก ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 30 ของประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มีเขาพนมและเขาพนมเบญจา เป็นยอดเขาสูงสุด สูง 1,397 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

     เทือกเขาพนมและเขาพนมเบญจา ถูกปกคลุมด้วยป่าดิบชื้นอุดมสมบูรณ์ ทำให้ป่าผืนนี้เป็นต้นน้ำสำคัญหลายสาย ทั้ง คลองกระบี่ใหญ่ คลองโตน คลองกระบี่น้อย คลองพอทาก ห้วยสะเค ห้วยส้าน และห้วยไผ่ เขาพนมเบญจาไม่เพียงมีวิวทิวทัศน์ยามเช้าที่สายหมอกไหลเอื่อยปกคลุม ตลอดทั้งปีสวยงามเท่านั้น ที่นี่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติงามทั้งน้ำตก ถ้ำ และสัตว์ป่าหายากให้คุณได้เฝ้าชมด้วย สำหรับคนชอบน้ำตก ที่แรกที่ไม่ควรพลาดไปชมก็คือ น้ำตกห้วยโต้ อยู่ห่างจากที่ท่าการอุทยานฯ เพียง 500 เมตร มีทั้งหมด 11 ชั้นน้ำตกแต่ละชั้นจะไหลลงมาจากหน้าผาสูงสวยงามทุกชั้น ใกล้ดับน้ำตกห้วยโต้ ก็มีน้ำตกห้วยสะเค น้ำตกเล็กๆ ลักษณะคล้ายดับน้ำตกห้วยโต้ แต่มีเพียง 3 ชั้น เท่านั้น    

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
เลขที่ ๓๖๔ ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ๘๑๑๓๐
โทรศัพท์ : ๐๗๕-๖๙๒-๒๔๖ โทรสาร : ๐๗๕-๖๙๑-๑๐๖
Copyright © 2016. www.nuakhlong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs