Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เลขที่ 364 หมู่ 6 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 โทรศัพท์ 075-692246

 
นายหร้าเหม มามาตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
(081-895-0567)
 
ว่าที่ ร.ต.ธีระชัย กลีบแก้ว
ปลัด อบต.เหนือคลอง
(081-956-4965)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสวัสดิการสังคม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สปสช.
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 13 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 11 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์คู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 20 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรอบมัสกัส 3 หมู่ 1 บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 19 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ (เฉพาะกิจ) หมายเลขทะเบียน 81-1041 กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 19 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นสารเคมีตามโครงการชาวเหนือคลองร่วมใจ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 18 พ.ค. 2564
ยกเลิกประกาศ จ้างเหมาพ่นสารเคมีตามโครงการชาวเหนือคลองร่วมใจ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 17 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการชาวเหนือคลองร่วมใจ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 7 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25) 7 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25) 5 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 36) 5 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 3 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 27) 27 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 37) 27 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 27 เม.ย. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นสารเคมีตามโครงการชาวเหนือคลองร่วมใจ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 45) 23 เม.ย. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยกรณีฝนตกชุก พายุพัดจำนวน 4 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 66) 23 เม.ย. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 50) 19 เม.ย. 2564
เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 58) 16 เม.ย. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเป่าล้างบ่อบาดาลพร้อมดึงซัมเมอร์สขึ้นตรวจสอบและติดตั้งใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 62) 8 เม.ย. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 64) 5 เม.ย. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพัฒน์จันทร์ หมู่ 4 บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 64) 2 เม.ย. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประสานมิตร หมู่ 6 บ้านนาออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 95) 2 เม.ย. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบอนดำ หมู่ 3 บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 72) 2 เม.ย. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยคลองใหญ่ หมู่ 1 บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 53) 2 เม.ย. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 94) 2 เม.ย. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเต็นท์โต๊ะ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 37) 2 เม.ย. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานคณะครูและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 36) 31 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. -มิ.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 38) 31 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณในการดูงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานคณะครูและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 42) 31 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานคณะครูและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51) 31 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานคณะครูและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44) 30 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ 2564 ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 30) 26 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 56) 25 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนสาธารณะพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมซอยหนูเนื้อ หมู่ 4 บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 32) 23 มี.ค. 2564
เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการบุกเบิกถนนสาธารณะพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมซอยหนูเนื้อ หมู่ 4 บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 27) 23 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 65) 19 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 29) 19 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 36) 19 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนสาธารณะพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมซอยเหนือคลอง 2/1 หมู่ 2 บ้านเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) 19 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำบริเวณรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 45) 19 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนสาธารณะพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมซอยหนูเนื้อ หมู่ 4 บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 30) 19 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนซอยกะปิ 1 หมู่ 1 บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 30) 19 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเหนืองคลอง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 32) 11 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเหนืองคลอง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 33) 11 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเต็นท์โต๊ะตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเหนืองคลอง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 62) 10 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 42) 10 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 46) 5 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เหนือคลอง) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 108) 5 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 41) 3 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 45) 3 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 76) 3 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 59) 3 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 54) 2 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เหนือคลอง ประจำปี 2564 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51) 1 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 72) 1 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการชาวเหนือคลองร่วมใจ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในปี 2564 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51) 1 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ 2564 ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำเดือน มีนาคม 2564 จำนวน 23 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 65) 24 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 52) 24 ก.พ. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน 80-7257 กบ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51) 22 ก.พ. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสาย Fiber Optic 12 core กล้องวรจรปิด จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 42) 22 ก.พ. 2564
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
  เลขที่ 364 หมู่ 6 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 
โทรศัพท์ : 075-692246
โทรสาร : 075-691106
E-mail Address : nuakhlong.tumbon2558@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.nuakhlong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs