Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
ผูัที่ประสงค์จะสมัครสมาชิก อบต.หรือนายก อบต. ต้องตรวจสอบคุณสมบัติก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง โปรดระวัง หากรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม แล้วไปสมัครถือเป็นความผิดต้องระวางโทษจำคุก 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 - 200,000 บาท และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี

 
นายประสิทธิ์ ไกรบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
(093-792-2471)
 
นางศกลวรรณ เอ่งฉ้วน
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
รักษาราชแทน ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 ข้อมูลศาสนสถาน
 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
 แหล่งเรียนรู้ของชุมชน
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสวัสดิการสังคม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สปสช.
สปสช.
อบต.เหนือคลอง
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0005 และหมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0008 จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 27 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0003 และ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0004 จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 27 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานขับรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 26 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเครื่องกรองน้ำและเครื่องทำน้ำเย็นพร้อมเดินระบบภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 26 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๘๕๐๓ กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 25 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ (เฉพาะกิจ) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๐๔๑ กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 25 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 20 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถังประปาชำรุด หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 20 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยผกามาศ หมู่ ๕ บ้านไสโป๊ะเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 20 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยวาหะรักษ์ หมู่ ๓ บ้านไสโป๊ะใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 14 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเป่าล้างบ่อบาดาลพร้อมดึงซัมเมอร์สขึ้นตรวจสอบและติดตั้งใหม่ หมู่ที่ ๔ บ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 14 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๒๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 13 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการต่อสัญญาเว็บไซต์สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 13 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 12 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวัสดุ - อุปกรณ์การปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง (กปน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 85) 25 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหมาจัดทำแผงกั้นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44) 25 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง (สำหรับ กปน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 85) 25 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 115) 24 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 46) 24 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดทำศูนย์พักคอย (Community Isolation CI) ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 37) 23 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เพื่อจัดทำศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI) ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 102) 12 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและอสม. จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 102) 12 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบ ตรา ประทับบนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลองและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 104) 12 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนซอยสวนปาล์ม ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านไสโป๊ะเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 105) 11 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไตรมาสที่๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 32) 10 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะพร้อมผ้าปู และเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 106) 8 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 111) 8 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 56) 30 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานขับรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 116) 30 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 49) 30 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 81) 30 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44) 30 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 45) 30 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 88) 30 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 74) 30 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 108) 23 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาชื่น ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 163) 22 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 167) 21 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 139) 21 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 159) 21 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 38) 20 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพริ้นเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 39) 20 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 48) 20 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 60) 17 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 38) 17 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 38) 17 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับอบรมโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 36) 17 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 38) 17 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 41) 17 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 38) 17 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(เฉพาะกิจ) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๐๔๑ กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 41) 17 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 59) 16 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน(รายหัว) ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 38) 16 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 40) 14 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 38) 14 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 37) 14 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๕๗ กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 41) 14 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบบีบอัด หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๒๕๗ กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 40) 14 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองช่าง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 39) 13 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 38) 13 ก.ย. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
  เลขที่ 364 หมู่ 6 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 
โทรศัพท์ : 075-692246
โทรสาร : 075-691106
E-mail Address : nuakhlong.tumbon2558@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.nuakhlong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs