Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 โทร 075-692246

 
นายประสิทธิ์ ไกรบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
(093-792-2471)
 
นางศกลวรรณ เอ่งฉ้วน
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
รักษาราชแทน ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 ข้อมูลศาสนสถาน
 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
 แหล่งเรียนรู้ของชุมชน
ข้อมูลบุคลากร
 คณะบริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสวัสดิการสังคม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สปสช.
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ดู : 4) 8 ส.ค. 2565
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) รายละเอียดดังนี้ (ดู : 8) 4 ส.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการเลือกสรร รายละเอียด ดังนี้ (ดู : 16) 2 ส.ค. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง จำนวน ๑ อัตรา (ดู : 29) 7 ก.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕ (ดู : 17) 1 ก.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 70) 12 พ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (ดู : 53) 10 พ.ค. 2565
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการเลือกสรร รายละเอียดดังนี้ (ดู : 66) 6 พ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่องการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามประปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีประจำปี 2565 (ดู : 48) 21 เม.ย. 2565
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 199) 12 เม.ย. 2565
ขอเลื่อนจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 93) 25 ก.พ. 2565
ประกาศ ให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว ปีงบประมาณ 2565 (ดู : 62) 22 ก.พ. 2565
รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (ดู : 71) 22 ก.พ. 2565
ประกาศปิดสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลองเป็นการชั่วคราว (ดู : 83) 7 ก.พ. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา รายละเอียดดังนี้ค่ะ (ดู : 78) 25 ม.ค. 2565
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวันเวลา สถานที่ เข้ารับการเลือกสรร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (ดู : 84) 24 ม.ค. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง จำนวน ๑ อัตรา (ดู : 127) 5 ม.ค. 2565
รายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลองอย่างไม่เป็นทางการ (ดู : 135) 1 ธ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) (ดู : 127) 24 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 101) 18 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 115) 18 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 117) 18 พ.ย. 2564
การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครประจำที่เลือกตั้ง (ดู : 162) 15 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีย้ายที่อยู่ (ดู : 109) 1 พ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่องประกาศใช้แผนงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง (ดู : 110) 28 ต.ค. 2564
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลองที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง และประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ตามแบบผ.ถ.4/4 และ 4/5 เขตเลือกตั้งที่1-เขตเลือกตั้งที่7 (ดู : 136) 22 ต.ค. 2564
*ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลองที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง และประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ตามแบบผ.ถ.4/4 และ 4/5 (ดู : 143) 22 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการรับสมัคร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภา-ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง (ดู : 122) 18 ต.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง จำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่ปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ดู : 127) 18 ต.ค. 2564
บรรยากาศวันแรกของการรับสมัคร รับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง (ดู : 112) 15 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 119) 14 ต.ค. 2564
ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง (ดู : 129) 6 ต.ค. 2564
ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง (ดู : 117) 6 ต.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง (ดู : 292) 6 ต.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง (ดู : 213) 6 ต.ค. 2564
ฐานข้อมูลตลาดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ปีงบประมาณ 2564 (ดู : 31) 30 ส.ค. 2564
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2564 (ดู : 116) 26 ส.ค. 2564
เอกสารประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบต.เหนือคลอง (ดู : 150) 1 ก.ค. 2564
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลองว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 150) 1 ก.ค. 2564
ขอเชิญร่วมบริจาคหมวกนิรภัย (ดู : 15) 11 พ.ค. 2564
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (ดู : 26) 29 เม.ย. 2564
ประกาศ การใช้ข้อบัญญัติ การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 257) 22 เม.ย. 2564
การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง (ดู : 139) 20 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุของแต่ละช่วงวัย (ดู : 169) 13 เม.ย. 2564
10วิธีประหยัดน้ำเพื่อช่วยสกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (ดู : 31) 8 เม.ย. 2564
ไฟป่าและหมอกควัน (ดู : 24) 1 เม.ย. 2564
แผ่นพับให้ความรู้เรื่อง ฝุ่น PM2.5 เข้าใจฝุ่นPM2.5 ฝุ่นพิษขนาดเล็ก2564 (ดู : 29) 1 เม.ย. 2564
ฝุ่น PM2.5 (ดู : 27) 1 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การทำหมัน สุนัขและแมว - การฉีดวัคซีนสุนัขและแมว (ดู : 303) 9 มี.ค. 2564
แยกก่อนทิ้ง เพื่อสิ่งแวดล้อม (ดู : 37) 2 มี.ค. 2564
ขอเชิญประชาชนพื้นที่ ตำบลเหนือคลอง เข้าร่วม กิจกรรม โครงการชาวเหนือคลองร่วมใจ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี2564 (ดู : 444) 20 ก.พ. 2564
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เหนือคลอง เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ดู : 343) 9 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 184) 8 ก.พ. 2564
กระทรวงการคลังขอปรับปรุงข้อมูล โครงการ เราชนะ สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน (ดู : 222) 8 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่ ประจำปี 2564 (ดู : 239) 4 ก.พ. 2564
ประกาศระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 185) 4 ก.พ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (ดู : 176) 27 ม.ค. 2564
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 187) 25 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและคนทุกวัย (ดู : 33) 15 ม.ค. 2564
เปิดรับสมัครผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา (ดู : 241) 8 ม.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
  เลขที่ 364 หมู่ 6 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 
โทรศัพท์ : 075-692246
โทรสาร : 075-691106
E-mail Address : nuakhlong.tumbon2558@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.nuakhlong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs