Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือบริการประชาชน
  การจัดการองค์ความรู้
 
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
บริการประชาชน
 
  บริการแหล่งท่องเที่ยวตำบลเหนือคลอง
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ศูนย์การเรียนรู้ภายในชุมชน
  ข้อมูลศาสนสถาน
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  กองสวัสดิการสังคม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙
 
 
นายหร้าเหม มามาตย์
นายก อบต.เหนือคลอง
ข่าวประชาสัมพันธ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
Social Distancing (ดู : 9)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง (ดู : 5)
การทำหน้ากากอนามัย (ดู : 12)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3)
ภาพกิจกรรม
 
 
กิจกรรม:โครงการหนูน้อยท่องโลกกว้างสร้างปัญญา ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำและทำความสะอาดชายหาดเนื่องในงาน "หาดยาว เฟสติวัล" 2019
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการสายใยรักในครอบครัวผลิตสื่อและของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการรักษาความสะอาดส่วนประกอบของร่างกาย (กำจัดเหา) ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการห้องสมุดสัญจรเพื่่อชุมชนสู่สังคมรักการเรียนรู้
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ฟันนำ้นมเกมส์) ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเหนือคลองเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (การฝึกอาชีพระยะสั้น การทำสบู่สมุนไพร)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ข่าวรับสมัครงาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 43)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 56)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 34)
 
  หนังสือสั่งการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   
สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าชุมชน
 
 
หาดไร่เลย์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดถ้ำเสือ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อ่าวโล๊ะซามะ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
  กระดานสนทนา
 
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
เลขที่ ๓๖๔ ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ๘๑๑๓๐
โทรศัพท์ : ๐๗๕-๖๙๒-๒๔๖ โทรสาร : ๐๗๕-๖๙๑-๑๐๖
Copyright © 2016. www.nuakhlong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs